Hållbarhetsrapport

I 2022 års hållbarhetsrapport lyfter vi fram flera exempel på hur vi uppfyller vår vision att vara med och bygga ett mer hållbart samhälle. Vi beskriver vår uppdaterade strategi och övergripande långsiktiga mål med sikte på 2027.

Ett mer hållbart samhälle
Hållbarhetsrapporten visar hur Ahlsell är med och påverkar samhället i positiv riktning och bidrar till att viktiga funktioner byggs, underhålls och förbättras. Vi erbjuder bland annat produkter och kompetens för att bibehålla ett stabilt elnät som är en vital del av vårt samhälle, liksom kompletta system för vattenförsörjning och avloppsrening för både stora och små anläggningar. Tack vare vår robusta leveranskedja och logistik kan vi t ex säkerställa att viktiga aktörer inom försvar och samhällsberedskap förses med insatsvaror, verktyg och personlig skyddsutrustning

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport som du når via länken här nedan. 

Hallbarhetsrapport 2022 (ahlsell.se)