2019-03-15 13:19 Årsredovisning

Ahlsell AB publicerar årsredovisning för 2018

Ahlsell, den ledande nordiska distributören av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida.

Johan Nilsson, VD och koncernchef säger:

”Goda marknadsförutsättningar med tillväxt i alla marknadssegment, kombinerat med framgångsrika initiativ gjorde att vi 2018 lyckades uppnå en total omsättningstillväxt på 14%. Av denna var 7% organisk.

Vårt justerade EBITA-resultat uppgick till 2 587 MSEK, motsvarande en marginal om 8,3%. Vi ser goda möjligheter att förbättra vår lönsamhet och intensifierade därför vårt fokus på  kostnadsbesparande och effektivitetshöjande åtgärder i våra huvudmarknader under andra halvåret 2018.

Efter att vår storägare CVC, genom bolaget Quimper AB, förvärvat mer än 90% av utestående aktier efter ett offentligt uppköpserbjudande avnoterades Ahlsell den 6 mars 2019. För oss på Ahlsell innebär en ny ägarform ingen ändring i vårt fokus att skapa värde för våra kunder. Vi har funnits i mer än 140 år och har ständigt förfinat vår affärsmodell för att skapa värde.

Ahlsell kommer även i framtiden göra det enklare att vara proffs!”

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.ahlsell.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 31 miljarder SEK och de tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 700 medarbetare, över 240 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

 

Pressmeddelande, Stockholm, 15 mars 2019