Christina Lindbäck

CSO

Född: 1963

CSO sedan mars 2022

Utbildning

  • Master of Laws, Stockholms Universitet

Andra uppdrag

  • Styrelseledamot Fasadgruppen
  • Styrelseledamot Stockholms Byggnadsförening
  • Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Tidigare uppdrag

  • VD Sustainable Advisory Lindbäck & CO
  • Hållbarhetschef NCC Group
  • Miljö- och kvalitetschef Ragn-Sells Group
  • Departementsråd MiljödepartementetU