Johan Nilsson

VD och Koncernchef

Född: 1960

Styrelsemedlem sedan: 2015

Styrelseordförande sedan: 2021

Utbildning

  • Civilekonomexamen från Lunds universitet
  • Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola

Tidigare uppdrag

  • Vd Ahlsell Sverige sedan 2008
  • Sälj- och marknadsansvarig på Sanitec
  • Vd IFÖ Sanitär och IDO

Oberoende i förhållande till Ahlsells huvudägare, men inte i förhållande till Ahlsell och koncernledningen.

Äger tillsammans med närstående 789 914 aktier och 202 429 optioner i Ahlsell per 2017-12-31.

Johan Nilsson