Karolina Hagberg Chinell

Inköpsdirektör

Född: 1972

Inköpsdirektör Koncern sedan 2018

Utbildning

  • Civilekonomexamen från Stockholms Universitet

Tidigare uppdrag

  • Affärsområdesdirektör Inköp & Kategori, Coop Sverige AB
  • Försäljningsdirektör, Wasabröd AB
  • Kategorichef, ICA Sverige AB