2016-11-04 16:30 Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore.

I samband med börsintroduktionen av Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell” eller ”Bolaget”) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) den 28:e oktober 2016, utfärdade huvudaktieägaren en option (”Övertilldelningsoption”) till Managers att förvärva ytterligare upp till 19 633 598 aktier i Ahlsell. Ahlsell bekräftar idag att Goldman Sachs International (”Goldman Sachs”) har utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.

För fullständigt pressmeddelande följ länken https://www.ahlsell.com/borsnotering

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Nilsson, VD och Koncernchef för Ahlsell. Tel: +46 708 15 84 85
Anna Oxenstierna, Investor relations Ahlsell. Tel: +46 708 15 84 85

Ovanstående information är information som Ahlsell AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016 kl. 17.30 CET.