2017-08-02 11:00 Konkurrensverket begär mer tid för utredning av förvärvet av ViaCon VA

Pressmeddelande


Stockholm den 2 augusti 2017

I pressmeddelande den 22 juni 2017 meddelade Ahlsell AB att avtal slutits om att förvärva VA-distributören ViaCon VA. Det angavs vidare att transaktionen kräver godkännande av Konkurrensverket, samt att tillträde planerades till september.

Konkurrensverket har nu meddelat sitt beslut om att de ska genomföra en särskild undersökning för att utreda ärendet ytterligare och kunna ta slutlig ställning, vilken kommer att kommuniceras inom tre månader från idag.

För ytterligare information kontakta:

Johan Nilsson, koncernchef Ahlsell AB, 08-685 70 00
Kennet Göransson, CFO, 070-621 12 94, kennet.goransson@ahlsell.se

––––––––
Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2017 kl.13:00 CEST.
––––––––

 

Ahlsell AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon artiklar och lösningar. Vi omsätter cirka 26 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Med cirka 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.