2017-08-01 15:00 Ledningsförändring i Ahlsell-koncernen

Pressmeddelande   

                          
Stockholm den 1 augusti 2017

Magnus Nordstrand, inköpsdirektör i Ahlsell-koncernen sedan 2011, har meddelat att han kommer att lämna Ahlsell på grund av familjeskäl.

Magnus kommer att lämna sin position inom Ahlsell i början av 2018 och processen med att rekrytera en ny inköpsdirektör kommer att inledas inom kort.

För ytterligare information kontakta:


Johan Nilsson, VD och koncernchef, 08-685 70 00

––––––
Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017 kl. 17:00 CEST.
––––––

 

Ahlsell AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon artiklar och lösningar.Vi omsätter cirka 26 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Med cirka 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.