2018-05-17 06:00 Ahlsell förvärvar svensk distributör med fullsortiment inom verktyg och förnödenheter

Ahlsell Sverige AB har tecknat avtal om att förvärva Bygg & IndustriPartner Skaraborg AB  (Bygg & IndustriPartner) med en årlig omsättning om cirka 30 MSEK.

Bygg & IndustriPartner erbjuder lokala hantverkare och entreprenörer inom bygg och industri ett fullsortiment av verktyg och förnödenheter. Bolaget har sin butik i Skövde och har sju anställda.

"Bygg & IndustriPartner är ett välskött bolag. Precis som Ahlsell tillhandahåller de ett brett sortiment och har ett starkt fokus på att minska kundernas totalkostnad. Genom förvärvet kommer vi att stärka vår närvaro i regionen och kunderna kan se fram emot ett ännu bättre erbjudande”, säger Claes Seldeby, Landschef för Ahlsell i Sverige.

Tillträde planeras ske under juni. Förvärvet förväntas ha en marginell positiv påverkan på koncernens resultat 2018. Avtalet har tecknats genom Ahlsells dotterbolag Prevex AB.

För ytterligare information kontakta:

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, VD och Koncernchef, Ahlsell AB
08 685 70 00, johan.nilsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 28 miljarder SEK och de tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 600 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 17 maj 2018