2018-03-16 14:13 Ahlsell presenterar Årsredovisning 2017

Ahlsell, den ledande nordiska distributören av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida.

Johan Nilsson, VD och koncernchef säger: Det är med stolthet och glädje jag tänker tillbaka på 2017. Ahlsell fyllde 140 år och det visade sig också bli det hittills mest framgångsrika året i vår historia. Framgångsrika strategiska initiativ, förvärv och goda marknadsförutsättningar gjorde att vi 2017 lyckades uppnå en total omsättningstillväxt på 12%. Av denna var 9% organisk. Det visar på att våra kunder uppskattar Ahlsell och att vi lyckas uppfylla vårt kundlöfte; vi gör det enklare att vara proffs.”

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.ahlsell.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information kontakta:


Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500 medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Denna information är sådan som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2018 kl.15:00 CET.