2018-03-05 12:00 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter till årsstämman 2018 i Ahlsell AB

Ahlsells valberedning föreslår till årsstämman den 3 maj 2018 nyval av Susanne Ehnbåge som styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Magdalena Gerger, Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Johan Nilsson, Peter Törnquist, Terje Venold och Søren Vestergaard-Poulsen. Som tidigare meddelats har Charlotta Sund avböjt omval. Valberedningen föreslår även omval av Kenneth Bengtsson som ordförande och Peter Törnquist som vice ordförande.

Susanne Ehnbåge är född 1979 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Susanne är för närvarande VD för NetOnNet Group men kommer i augusti 2018 att tillträda som VD för Lindex. Susanne har dessförinnan innehaft olika positioner inom NetOnNet, som till exempel VD för SIBA och COO för NetOnNet. Susanne är styrelseledamot i Mio och hon är föreslagen som styrelseledamot i HiQ.

Valberedningen består av Tomas Ekman, utsedd av Keravel S.à.r.l./CVC Capital Partners, Peter Guve, utsedd av AMF Försäkring, Mikael Wiberg, utsedd av Alecta Pensionsförsäkring och Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder. Därtill är Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, adjungerad medlem i valberedningen. Aktieägarna som utsett ledamöter till valberedningen representerade cirka 49% av rösterna i Ahlsell per den 31 augusti 2017.

Valberedningens fullständiga beslutsförslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information kontakta:


Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

Tomas Ekman, valberedningens ordförande
070 407 8284

 

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500 medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Stockholm, 5 mars 2018