2004-09-13 09:32 Norska Konkurrenstillsynet godkänner Ahlsells förvärv av Bergens och Stavanger Rørhandel

Ahlsells förvärv av Bergens och Stavanger Rørhandel per den 4 juni har godkänts av Norska Konkurrenstillsynet. I samband med att verksamheterna fusioneras kommer huvudkontoret
för Ahlsells norska verksamhet att placeras i Stavanger och Steinar Aasland, VD i AS Stavanger Rørhandel, utses som VD i det sammanslagna bolaget.


"Bergens Rørhandel och Stavanger Rørhandel skapar tillsammans med Ahlsells norska verksamhet en stark plattform för fortsatt tillväxt på den norska marknaden", säger Göran Näsholm VD och Koncernchef Ahlsell AB.


För information kontakta:
Göran Näsholm, VD och Koncernchef Ahlsell AB, telefon: +46 8 685 70 48
Steinar Aasland, VD AS Stavanger Rørhandel, + 47 51 81 85 35
Camilla Weiner, informationschef Ahlsell AB, telefon: +46 8 685 70 62