2005-07-21 06:10 Ahlsell förvärvar ledande norsk elgrossist

Ahlsell AB har träffat avtal med Nexans, världens ledande kabelleverantör, om att förvärva dess elgrossistverksamhet i Norge, Nexans Distribusjon AS. Genom förvärvet förstärks Ahlsells marknadsposition väsentligt på den norska marknaden.

Nexans Distribusjon AS omsätter ca 1 200 MSEK och har ca 300 anställda. Bolaget är väl positionerat på den norska marknaden med 24 lokala försäljningsenheter spridda över hela landet. Nexans Distribusjon AS är en väletablerad leverantör till såväl offshoreindustrin som de traditionella landsbaserade näringarna och huvudkundgrupperna utgörs av installatörer, varvs-, offshore- och industribolag, elnätsbolag samt kommuner. Sortimentet består av kabel samt andra traditionella el-produkter för professionella användare. Bolaget tillhandahåller även avancerade Data och Telecom lösningar.


Efter förvärvet kommer Ahlsells norska verksamhet att omsätta mer än 5 500 MSEK och sysselsätta ca 1 300 medarbetare.
" Nexans Distribusjon är ett starkt positionerat och väletablerat företag som tillsammans med Ahlsells norska elgrossistverksamhet bildar en ledande aktör på den norska markanden. Med Ahlsells
etableringsnät över hela Norge är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att expandera vår försäljning av el-produkter ytterligare", säger Göran Näsholm, VD och Koncernchef Ahlsell AB.
Efter förvärvet kommer Ahlsellkoncernens årliga omsättning att uppgå till ca 16 miljarder SEK och antalet anställda till ca 4 300.


Förvärvet förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande.


För ytterligare information kontakta:
Göran Näsholm, vd och koncernchef, på +46 70 823 71 00 eller
Camilla Weiner informationschef, på +46 734 04 70 62.

Pressmeddelandet finns på Ahlsells hemsida:

www.ahlsell.com