2005-06-14 08:00 Ahlsell förvärvar marknadsledande finsk aktör inom Gör-Det-Själv sektorn

Ahlsell AB har träffat avtal med det privatägda finska GDS företaget Malk Teollisuuspalvelu Oy om att förvärva dess verksamhet. Malk Teollisuuspalvelu är Finlands största leverantör av påsförpackat VVS-material. Företaget har en årlig omsättning på ca 60 MSEK och 20 anställda.

Malk Teollisuuspalvelu Oy är marknadsledare inom produktsortimentet VVS på den finska GDS-marknaden och huvudkundgruppen utgörs av återförsäljare i hela Finland. Bolaget har sitt säte i Konala i Helsingfors samt områdesrepresentanter i Uleåborg, Kuopio, Seinäjoki och Björneborg.


"Genom förvärvet går Ahlsell in på den finska GDS-marknaden och vi etablerar oss som marknads-ledare. Förvärvet stärker också vår marknadsledande position som leverantör till Gör-Det-Själv sektorn på den nordiska marknaden. Förutom ett starkt positionerat och väletablerat företag får vi tillgång till en intressant marknad där Ahlsells produktbredd kan skapa nya affärsmöjligheter", säger Göran Näsholm, VD och Koncernchef på Ahlsell.


Företagets verksamhet kommer att integreras med Ahlsells verksamhet i Finland och bolagets nuvarande VD, Risto Lahe, fortsätter att leda dess verksamhet under Ahlsells nordiska chef för GDS, Peter Johansson.


Förvärvet konsolideras i Ahlsellkoncernen från juli 2005 och kommer att ha en positiv påverkan på koncernens resultat från och med 2005.


För ytterligare information kontakta Göran Näsholm, vd och koncernchef, eller Camilla Weiner,
informationschef på telefonnummer: 08-685 70 00.