2005-02-15 08:24 Ahlsell gör ytterligare förvärv inom produktområdet Verktyg & Maskiner

Ahlsell AB har träffat avtal med Skaraborgs Industriservice om att förvärva dess industriverksamhet. Företaget erbjuder verktygs- och maskinsortiment till professionella användare inom huvudsakligen verkstadsindustrin och har en årlig omsättning på ca 30 MSEK och 12 anställda.


" Förvärvet stärker vår marknadsledande position inom produktområdet Verktyg & Maskiner och ökar vår närvaro i väst Sverige. Skaraborgs Industriservice är ett starkt positionerat och väletablerat företag som tillsammans med vår nuvarande etablering i Mariestad kommer att ge oss mycket goda möjligheter att erbjuda ett brett sortiment och service till lokala företagare", säger Göran Näsholm, VD och Koncernchef på Ahlsell.
Förvärvet konsolideras i Ahlsellkoncernen från den 1 maj 2005.


För ytterligare information kontakta Göran Näsholm, vd och koncernchef eller Camilla Weiner, informationschef på telefonnummer: 08-685 70 00.