2006-04-07 11:41 Ahlsell förvärvar kylbolaget Tempcold

Ahlsell har tecknat avtal med Atle Industri om att förvärva dess helägda kylbolag Tempcold.

Tempcold erbjuder ett heltäckande sortiment av kylprodukter i hela norden och omsatte förra året ca 340 MSEK med ett rörelseresultat på drygt 9 MSEK och 130 anställda. Bolaget ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda (50/50) Atle Industri.


"Förvärvet stärker Ahlsells marknadsposition inom verksamhetsområdet Kyl och ökar vår närvaro i hela norden. Förutom ett starkt positionerat och väletablerat företag får vi tillgång till en större kylmarknad där Ahlsells produktbredd kan skapa nya affärsmöjligheter", säger Göran Näsholm, VD och Koncernchef på Ahlsell.


Förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på koncernens resultat från och med 2006 .


Affären förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
Förvärvet kommer att konsolideras i Ahlsellkoncernen då positivt besked från konkurrensmyndigheterna erhållits.


För ytterligare information kontakta Göran Näsholm, vd och koncernchef, eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer 08 - 685 70 00.