2006-05-03 11:00 Ahlsell förvärvar ledande aktör inom Verktyg & Maskiner på den finska marknaden

Ahlsell AB har träffat avtal med det privatägda företaget Kojaltek OY om att förvärva dess verksamhet. Kojaltek är en ledande aktör på den finska marknaden inom produktområdena verktyg och maskiner samt andra industriella förnödenheter. Företaget har en årlig omsättning på ca 250 MSEK och ca 100 anställda.

Kojaltek OY är en ledande aktör inom produktsortimentet Verktyg & Maskiner och andra industriella förnödenheter på den finska marknaden och huvudkundgrupperna återfinns inom den finska basindustrin. Bolaget, som är grundat 1970, har sitt säte i Uleåborg samt ett tiotal etableringar spridda över hela Finland.


"Genom förvärvet går Ahlsell in på den finska markanden för verktyg och maskiner och vi etablerar oss som en ledande aktör. Förvärvet stärker också vår marknadsledande position som leverantör av verktyg och maskiner på den nordiska marknaden. Förutom ett starkt positionerat och väletablerat företag får vi tillgång till en intressant marknad där Ahlsells produktbredd kan skapa nya affärsmöjligheter", säger Göran Näsholm, VD och Koncernchef på Ahlsell.


Bolagets nuvarande VD och delägare, Reijo Viinonen, fortsätter att leda dess verksamhet under Ahlsells chef för den finska verksamheten, Mika Salokangas.


"Med Ahlsells resurser har vi goda möjligheter att ytterligare förstärka vår ställning på den finska marknaden både geografiskt och lokalt" säger Reijo Viinonen, VD på Kojaltek.


Förvärvet, som förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheten, kommer att bidra positivt till koncernens resultat från och med 2006.


För ytterligare information kontakta Göran Näsholm, vd och koncernchef, eller Camilla Weiner, informationschef på telefonnummer: 08-685 70 00.