2006-03-10 09:00 Ahlsell förvärvar Tjust Industritillbehör AB inom produktområden Verktyg & Maskiner

Ahlsell AB har träffat avtal med TIAB, Tjust Industritillbehör AB, om att förvärva dess verksamhet. Företaget erbjuder verktygs- och maskinsortiment till industrin i Västervik med omnejd och har en årlig omsättning på ca 15 MSEK och 6 anställda.

"Förvärvet stärker vår marknadsledande position inom produktområdet Verktyg & Maskiner och ökar vår närvaro i Västerviksregionen. Förutom ett starkt positionerat och väletablerat företag får vi tillgång till en intressant marknad där Ahlsells produktbredd kan skapa nya affärsmöjligheter", säger Göran Näsholm, VD och Koncernchef på Ahlsell.

Förvärvet konsolideras i Ahlsellkoncernen från den 1 april 2006 och kommer att ha en positiv påverkan på koncernens resultat från och med 2006 .


För ytterligare information kontakta Göran Näsholm vd och koncernchef på telefonnummer: 070 - 823 71 00, eller Camilla Weiner, informationschef på telefonnummer: 0734-04 7062.