2006-05-29 13:00 Konkurrensmyndigheten godkänner Ahlsells förvärv av finska Kojaltek OY

Ahlsells förvärv av Kojaltek OY den 3 maj har godkänts av finska konkurrensmyndigheten. Kojaltek är en ledande aktör på den finska marknaden inom produktområdena verktyg och maskiner samt andra industriella förnödenheter.

Företaget har en årlig omsättning på ca 250 MSEK och ca 100 anställda samt ett tiotal etableringar spridda över hela Finland.


"Genom förvärvet går Ahlsell in på den finska markanden för verktyg och maskiner och vi etablerar oss som en ledande aktör.", säger Göran Näsholm VD och Koncernchef Ahlsell AB.


Efter förvärvet omsätter Ahlsells finska verksamhet drygt 2 000 MSEK och sysselsätter drygt 400 medarbetare.


För ytterligare information kontakta Göran Näsholm, vd och koncernchef, eller Camilla Weiner,
informationschef på telefonnummer: 08-685 70 00.

Pressmeddelandet finns på Ahlsells hemsida:

www.ahlsell.com