2007-04-25 08:00 Ahlsell förvärvar återförsäljare av bygg- och industriförnödenheter i Sverige

Ahlsell förvärvar företaget Borst-Anders av Moweco Förvaltnings AB. Borst-Anders är återförsäljare av verktyg och maskiner samt övriga bygg- och industriförnödenheter. Bolaget har en sammantagen årlig omsättning om ca 160 MSEK och 50 anställda.

Borst-Anders produktsortimentet består bl.a. av fästelement, handverktyg och arbetskläder. Bolagets huvudkunder återfinns främst inom byggsegmentet och verksamheten är koncentrerad till Göteborg och Malmöregionerna.


"Förvärvet stärker Ahlsells sortiment inom verktyg och maskiner och tillför nya kunder inom Ahlsells tillväxtsegment Bygg. Borst-Anders sortiment kompletterar Ahlsells sortiment väl och vi ser även möjligheter till samordningsvinster" säger Göran Näsholm, vd och koncernchef Ahlsell.


Eftersom affären förutsätter konkurrensverkets godkännande kommer samordning av verksamheterna att påbörjas så snart besked erhållits.
För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer 0734-04 70 62.