2007-04-17 07:00 Ahlsell förvärvar återförsäljare av Verktyg & Maskiner i Finland

Ahlsell AB har kommit överens med ägarna till Ameronic Oy om att förvärva bolagets verksamhet. Företaget är återförsäljare av Verktyg & Maskiner samt andra industriella förnödenheter med fokus på svetsindustrin och har en sammantagen årlig omsättning om ca 50 MSEK och ca 20 anställda.

Ameronic består av fem företag och ägs av Jukka Kivinen och Vesa Viitasaari. Huvudkundgrupperna återfinns främst inom tillverkningsindustrin och bolaget har fem butiker i sydvästra Finland, lokaliserade inom Åboområdet och norröver.


"Förvärvet stärker Ahlsell som en ledande aktör på den finska marknaden inom produktområdet Verktyg & Maskiner. Vår totala omsättning inom produktsortimentet Verktyg & Maskiner i Finland överstiger nu 400 MSEK", säger Göran Näsholm, vd och koncernchef på Ahlsell.


Genom förvärvet får Ahlsell tillgång till nya marknader i Reso, Rauma och Nystad, i Åbo och Björneborg kommer Ahlsells och Ameronics etableringar att samordnas.


Tillträde beräknas till den 26 april 2007.
För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på
telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer
0734-04 70 62.


Ahlsell är Nordens största handelsföretag inom installationsprodukter och Verktyg & Maskiner som erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncernen har en årlig omsättning på ca 20 miljarder SEK och ca 4 500 anställda.