2007-11-28 08:00 Ahlsell förvärvar återförsäljare av verktyg och maskiner i Finland

Ahlsell har kommit överens med Tarvikeykkösets ägare om att förvärva bolaget. Tarvikeykköset är en stark återförsäljare inom verktyg och maskiner i Tammerfors. Företaget har en årlig omsättning om drygt 50 MSEK och 18 anställda.

- Tarvikeykköset är ett välskött företag med god lönsamhet som kompletterar Ahlsells verksamhet i Finland. Förvärvet stärker Ahlsells närvaro i Tammerforsområdet, Finlands största region befolkningsmässigt efter Helsingfors, säger Göran Näsholm, vd och koncernchef Ahlsell.


Tarvikeykköset har en butik och säljer huvudsakligen till kunder inom industrin. Bolagets ägare kommer alla att fortsätta vara verksamma inom företaget.


Tillträde är beräknat till den 3 december 2007.
För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, vd och koncernchef, på telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer 0734-04 70 62.