2007-04-27 08:00 Ahlsell förvärvar återförsäljare av verktyg och maskiner i Sverige

Ahlsell AB har kommit överens med Industripartner i Smålands ägare om att förvärva dess verksamhet. Industripartner bedriver försäljning av industriförnödenheter och stål från butik och lager till industrikunder. Verksamheten är koncentrerad till Emmaboda med omnejd och företaget har en årlig omsättning om drygt 40 MSEK och 11 anställda.

"Industripartner är ett väletablerat och lönsamt företag. Förvärvet stärker Ahlsells ställning i Småland inom produktområdet Verktyg & Maskiner." säger Göran Näsholm, vd och koncernchef Ahlsell.


Industripartner bildades i februari 1992 och är idag återförsäljare av bland annat verktyg och maskiner, industriförnödenheter, samt handelsstål. De anställda ägarna fortsätter på nya positioner inom Ahlsells säljorganisation.
Tillträde beräknas ske 2 maj 2007.
För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer 0734-04 70 62.
Ahlsell är Nordens största handelsföretag inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Bygg, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncernen har en årlig omsättning om ca 20 miljarder SEK och ca 4 500 anställda. Verksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland och Ryssland.