2007-03-15 09:00 Ahlsell förvärvar fyra återförsäljare av Verktyg & Maskiner i Finland

Ahlsell AB har ingått avtal om att förvärva de fyra finska företagen Pohjan Laakeri Oy, Savon Hitsauskeskus Oy, Työkalupari Oy och Pohjan Tarvike Oy. Familjeföretagen, som ägs av familjen Virkkunen, etablerades under 1990-talet och är ledande återförsäljare på den finska marknaden inom produktområdena verktyg och maskiner samt andra industriella förnödenheter. Företagen har en sammantagen årlig omsättning om ca 75 MSEK och ca 25 anställda.

Pohjan Laakeri Oy etablerades 1992, i Oulu och Pohjan Tarvike Oy 1994, med säte i Raahe. Savon Hitsauskeskus Oy grundades 1997 och har sitt säte i Iisalmi, Työkalupari Oy bildades 2004 genom en sammanslagning av två företag med huvudkontor i Kemi. Samtliga företag är återförsäljare av verktyg och maskiner och starka aktörer inom industriella förnödenheter på den finska marknaden. Huvudkundgrupperna återfinns inom process-, skogs- och stålindustrin.


"Vi får genom förvärven tillgång till fyra lönsamma och väletablerade familjeföretag. Förvärven stärker ytterligare vår position inom produktområdet Verktyg & Maskiner i Finland och tillsammans med Ahlsells tidigare förvärvade verksamhet från Kojaltek möjliggörs också samordningsvinster." säger Göran Näsholm, VD och koncernchef på Ahlsell.


"Efter förvärvet kommer Ahlsell att omsätta ca 370 MSEK inom produktområdet Verktyg och Maskiner samt andra industriella förnödenheter på den finska marknaden. Tillsammans bildar vi en stark aktör med fortsatt goda expansionsmöjligheter", säger Mika Salokangas, landschef Ahlsell Finland.


Tommi Virkkunen, tidigare vd på Pohjan Tarvike Oy, har fått ansvaret för samordningen i samband med införlivandet av verksamheterna i Ahlsell. "Med Ahlsells resurser har vi goda möjligheter att ytterligare förstärka vår ställning på den finska marknaden både geografiskt och lokalt" säger Tommi Virkkunen.


För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer 0734-04 70 62.


Ahlsell är Nordens största handelsföretag inom installationsprodukter och Verktyg & Maskiner som erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncernen har en årlig omsättning på ca 20 miljarder SEK och ca 4 500 anställda.