2007-01-04 08:57 Ahlsell förvärvar handelsföretaget Idestrands

Ahlsell AB har träffat avtal med koncernmoderbolaget Idestrands Fastighets AB om att förvärva AB T. Idestrands med dess dotterbolag. Företaget erbjuder verktyg och maskiner samt byggnadsvaror till professionella användare och har en årlig omsättning om ca 350 MSEK och 90 anställda. Förvärvet stärker Ahlsells ledande ställning inom produktområdet Verktyg & Maskiner.

Idestrand erbjuder verktyg och maskiner samt byggnadsvaror till företag inom industri- och byggsektorn i Stockholms-, Malmö, och Göteborgsregionerna. Bolaget som grundades 1944 har 5 etableringar och säte i Stockholm.
Förvärvet stärker Ahlsells marknadsledande position inom produktområdet Verktyg & Maskiner samt ökar vår närvaro i tre viktiga regioner. Genom förvärvet får Ahlsell också ett delvis nytt produktsortiment, byggnadsvaror, som skapar ett spännande tillväxtområde. Idestrands starka position inom industri- och byggsektorn kommer tillsammans med Ahlsells breda produktutbud att skapa nya affärsmöjligheter", säger Göran Näsholm, VD och Koncernchef på Ahlsell.


Förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på koncernens resultat från och med 2007. Affären förutsätter Konkurrensverkets godkännande och samordning av verksamheterna kommer att påbörjas så snart besked erhållits från myndigheten.


För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer 0734-04 70 62.
Ahlsell är Nordens största handelsföretag inom installationsprodukter och Verktyg & Maskiner som erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncernen har en årlig omsättning på ca 20 miljarder SEK och drygt 4 000 anställda.