2007-06-14 08:00 Ahlsell förvärvar marknadsledande företag inom verktyg och maskiner i Estland

Ahlsell har kommit överens med ägarna till Satter AS om att förvärva dess verksamhet. Satter AS är återförsäljare av verktyg och maskiner och har en årlig omsättning om ca 60 MSEK och 30 anställda. Företaget har butiker i Tartu, Rakvere, Pärnu, Jöhvi och Tallinn, där även huvudkontoret är lokaliserat. Efter förvärvet blir Ahlsell marknadsledare inom Verktyg & Maskiner i Estland.

"Genom Satter AS får Ahlsell ett starkt positionerat företag i en starkt växande marknad. Tillsammans med FEB, vårt befintliga bolag i Estland som är marknadsledare inom produktområdet VVS, blir Ahlsell en stark partner för kunder inom den estniska industrin i allmänhet och för kunder i byggbranschen i synnerhet." säger Göran Näsholm, VD och koncernchef på Ahlsell.
Madis Puhm, en av det förvärvade bolagets nuvarande ägare, har utsetts till VD för den fortsatta verksamheten i Ahlsells ägo.
Förvärvet förutsätter godkännande av estniska Konkurrensverket.
För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer 0734-04 70 62.
Ahlsell är Nordens största handelsföretag inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Bygg, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncernen har en årlig omsättning om ca 20 miljarder SEK och drygt
4 500 anställda. Verksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland och Ryssland.