2007-08-01 08:00 Ahlsell går in på den finska elproduktmarknaden

Avtal har tecknats om att förvärva tre distributörer av elprodukter, Pohjolan Sähkötarvike, Kokkolan Sähkötarvike och Karjalan Sähkötarvike, i Finland. Genom förvärvet etablerar Ahlsell sitt femte produktområde, El, på den finska marknaden. Bolagen har en sammantagen årlig omsättning om ca 13 miljoner Euro och 23 anställda.

Genom förvärven etablerar Ahlsell verksamhet inom produktområdet El på den finska marknaden, Ahlsell har sedan tidigare verksamhet i Finland inom produktområdena VVS, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör det själv). De förvärvade bolagens kundstock består huvudsakligen av installatörer och industrikunder. Företagen är fristående men har ett korsägarskap och ett distributionssamarbete. Etableringar finns i Helsingfors, Karleby i västra Finland samt Joensuu i östra delen av landet.


"I linje med Ahlsells strategi att vara ledande på de marknader vi verkar på tar vi nu första steget in på den finska marknaden för elprodukter. Vi välkomnar de tre lönsamma och välskötta företagen in i Ahlsellkoncernen. Tillsammans med det i januari 2007 förvärvade Ålands Elcenter skapas nya affärsmöjligheter genom förvärven då Ahlsells hela produktbredd nu kommer att vara representerat i Finland" säger Göran Näsholm, vd och koncernchef Ahlsell.


Förvärvet har en positiv inverkan på Ahlsells resultat för 2007. Tillträde sker den 15 augusti 2007.
För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer 0734-04 70 62.
Ahlsell är det ledande tekniska handelsföretaget i Skandinavien, Baltikum och Ryssland inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncernen har en årlig omsättning om ca 2,5 miljarder Euro och ca 5 000 anställda.