2007-04-23 07:00 Ahlsell gör ytterligare förvärv inom Verktyg & Maskiner i Finland

Ahlsell AB förvärvar det finska företaget TKP-tools. Företaget är återförsäljare av Verktyg & Maskiner samt andra industriella förnödenheter och har en sammantagen årlig omsättning om ca 150 MSEK och ca 45 anställda.

"Efter förvärvet kommer Ahlsells totala omsättning inom produktsortimentet Verktyg & Maskiner på den finska marknaden att överstiga 500 MSEK. Därmed etablerar vi oss som en ledande aktör även på den finska marknaden inom Verktyg & Maskiner", säger Göran Näsholm, vd och koncernchef på Ahlsell.
Tillträde sker omgående.


För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på
telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer
0734-04 70 62.


Ahlsell är Nordens största handelsföretag inom installationsprodukter och Verktyg & Maskiner som erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Bygg, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncernen har en årlig omsättning om ca 20 miljarder SEK och ca 4 500 anställda.