2007-01-29 10:30 Ahlsells förvärv av Idestrands godkänt

Ahlsells förvärv av AB T. Idestrands med dotterbolag per den 4 januari har godkänts Konkurrensverket.

Förvärvet stärker Ahlsells marknadsledande position inom produktområdet Verktyg & Maskiner samt ökar Ahlsells närvaro i Göteborgs-, Malmö- och Stockholmsregionerna. Genom förvärvet får Ahlsell också ett delvis nytt produktsortiment, byggnadsvaror, som kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde i koncernen.

Handelsföretaget Idestrands erbjuder

verktyg och maskiner samt byggnadsvaror till professionella användare och

har en årlig omsättning om ca 350 MSEK och 90 anställda.

Bolaget som grundades 1944 har 5 etableringar och säte i Stockholm.

Tillträde sker den 1 februari 2007 och förvärvet kommer att påverka koncernens intjäning positivt

från och med 2007.För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 0708-23 71 00 eller Camilla Weiner, informationschef, på telefonnummer 0734-04 70 62.Ahlsell är Nordens största handelsföretag inom installationsprodukter och Verktyg & Maskiner som erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör det själv). Koncernen har en årlig omsättning på ca 20 miljarder SEK och drygt 4 000 anställda.