2008-09-30 13:07 Ahlsell expanderar i Hallsberg

Ahlsell AB har beslutat att bygga ut sin logistikanläggning i Hallsberg med ytterligare 10 000 m². Anläggningen är Nordeuropas största i sitt slag och kommer därmed att bli totalt 70 000 m².


- Trots ett svagare konjunkturellt läge fortsätter vi att investera i vår moderna logistikanläggning i Hallsberg. Kostnads- och kapitaleffektiv varuhantering med effektiva logistiksystem utgör navet i Ahlsells verksamhet, säger Göran Näsholm, VD och koncernchef för Ahlsell AB.


Samtidigt köper Ahlsell fastigheten av Nordisk Renting och Hallsbergs Kommun.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 08-685 70 48.