2008-11-26 12:06 Ahlsell varslar 500 anställda

Som en konsekvens av en successivt försämrad marknad varslar Ahlsell-koncernen 500 personer.
300 av de berörda är anställda i den svenska verksamheten. Övriga är i huvudsak anställda i Norge och Finland.
- Samtliga våra huvudmarknader har sedan slutet av 2007 försvagats och vår bedömning är att de närmaste årens försäljnings- och marknadsutsikter kommer att vara klart försämrade. Därför tvingas vi vidta åtgärder för att anpassa bolaget till rådande situation, säger koncernchef Göran Näsholm.
Minskningen motsvarar ca 10% av koncernens totala personalstyrka.


För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 08-685 70 48 eller 0708-23 71 00.