2008-11-26 11:00 Ahlsell varslar 500 anställda

Som en konsekvens av en successivt försämrad marknad varslar Ahlsell-koncernen 500 personer.
300 av de berörda är anställda i den svenska verksamheten. Övriga är i huvudsak anställda i Norge och Finland.

- Samtliga våra huvudmarknader har sedan slutet av 2007 försvagats och vår bedömning är att de närmaste årens försäljnings- och marknadsutsikter kommer att vara klart försämrade. Därför tvingas vi vidta åtgärder för att anpassa bolaget till rådande situation, säger koncernchef Göran Näsholm.

Minskningen motsvarar ca 10% av koncernens totala personalstyrka.

För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, VD och koncernchef, på telefonnummer 08-685 70 48 eller 0708-23 71 00.