2009-11-03 07:20 Ahlsell köper kompletterande verksamhet

Ett Letter of Intent har tecknats mellan Ahlsell AB och den danska börsnoterade koncernen Solar A/S, avseende köp av Solars finska verksamhet.

Verksamheten omsätter knappt 200 MSEK, finns på sju orter och har ett 50-tal anställda.


Genom att addera ytterligare volymer till vår existerande verksamhet inom elområdet stärks vår närvaro och konkurrensförmåga i Finland, säger koncernchef Göran Näsholm.


Affären beräknas slutföras inom kort och övertagandet planeras till årsskiftet.


För ytterligare information vänligen kontakta Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00, e-post goran.nasholm@ahlsell.se.

Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS