2011-08-31 14:30 Ahlsells förvärv av NEA Elmateriel AB

Konkurrensverket har beslutat att godkänna förvärvet.

Detta innebär att vi med start under september kan inleda diskussioner om hur vi bäst och snabbast ur ett kund- och personalperspektiv kan påbörja integreringen av verksamheten, säger koncernchef Göran Näsholm i en kommentar.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00, e-post goran.nasholm@ahlsell.se.
Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner och Kyl. Koncernen har en årlig omsättning om ca 20 miljarder SEK och ca 4 500 anställda.