2012-04-04 10:00 Ahlsell köper Toivola-Team Oy

Tovola-Team Oy är ett lokalt handelsföretag med etablering i Jyväskylä, Finland. Bolaget säljer ett brett sortiment av verktyg, transmissionsprodukter, industriförnödenheter och personlig skyddsutrustning. Omsättningen är ca 2 MEUR.

Jyväskylä är en intressant marknad med goda tillväxtmöjligheter. Ahlsell har sedan tidigare en etablering i Jyväskylä som säljer VVS- och Elprodukter. Verksamheten flyttar under våren till nya lokaler. Med förvärvet av Toivola-Team breddar vi vårt sortiment och stärker vår position och profil i regionen.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00, e-post goran.nasholm@ahlsell.se.