2012-07-11 10:00 Ahlsell köper TOOLS i Växjö

Ahlsell köper TOOLS i Växjö från Carlssons Järn och Hushållsmaskiner.

TOOLS i Växjö säljer ett brett sortiment av verktyg, industriförnödenheter och personlig skyddsutrustning. Omsättningen är ca 35 MSEK.

Småland och Växjö med en stark industritradition är en intressant marknad med goda tillväxtmöjligheter. Ahlsell har sedan tidigare en etablering i Växjö. Med förvärvet av Carlssons TOOLS-verksamhet stärker vi vår position och profil i regionen och det ger oss bra möjligheter att svara upp mot nya kundkrav.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00, e-post goran.nasholm@ahlsell.se.