2013-02-22 11:00 Ahlsell köper JABAC-TVM AB

JABAC-TVM AB är ett lokalt grossistföretag med etablering i Södertälje. Bolaget säljer ett brett sortiment av svetsutrustning, verktyg och industriförnödenheter.

Södertälje med en stark industritradition är en intressant marknad med goda tillväxtmöjligheter. Ahlsell har sedan tidigare en etablering i Södertälje. Med förvärvet av JABAC-TVM stärker vi vår position och profil i regionen och det ger oss bra möjligheter att utveckla marknaden för bland annat svetsprodukter.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00 alternativt e-post goran.nasholm@ahlsell.se.