2013-06-25 10:00 Ahlsell köper JOISAB AB

JOISAB AB är ett lokalt grossistföretag med etablering i Karlstad. Bolaget säljer ett brett sortiment av svetsutrustning, verktyg och industriförnödenheter. Omsättningen är ca 30 MSEK.

Karlstad med en stark industritradition är en intressant marknad med goda tillväxtmöjligheter. Ahlsell har sedan tidigare en etablering i Karlstad. Med förvärvet av JOISAB stärker vi vår position och profil i regionen och det ger oss bra möjligheter att utveckla marknaden för bland annat svetsprodukter.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00 alternativt e-post goran.nasholm@ahlsell.se.