2013-10-01 10:00 Ahlsell köper Net Access AB

Net Access är en distributör av passiva och aktiva komponenter för el, data och telekommunikation. Bolaget har etableringar i Stockholm och Göteborg och omsätter ca 85 MSEK.

Ahlsell är inom elområdet en marknadsledande aktör. Förvärvet av Net Access stärker Ahlsells position och ger oss bra möjligheter att ytterligare utveckla vår försäljning av data- och teleprodukter inom ett intressant och växande marknadsområde säger koncernchef Göran Näsholm.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00 alternativt e-post goran.nasholm@ahlsell.se.