2014-10-03 10:00 Ahlsell förvärvar Almén Special Fastener AB

Ahlsell har träffat avtal om att förvärva Almén Special Fastener med verksamhet i Vänersborg. Alméns är specialiserade på kundanpassade infästningsprodukter för miljöer med särskilda kvalitetskrav. Kunderna finns i huvudsak inom verkstadsindustrin. Företaget omsätter ca 45 MSEK med god lönsamhet. Säljare är två privatpersoner.

Alméns är verksamma inom ett område där Ahlsell under senare år har haft som ambition att stärka sin närvaro. Att utveckla produktsortimentet inom infästning ser vi som mycket intressant och strategiskt för Ahlsell. Alméns kompetens kommer att stärka Ahlsells positioner mot intressanta kundsegment inom industrisektorn inte bara i Sverige utan också över tid i Norge och Finland, säger koncernchef Göran Näsholm i en kommentar.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00, e-post goran.nasholm@ahlsell.se.