2014-06-23 10:00 Ahlsell förvärvar HauCon Sverige AB

Ahlsell har träffat ett avtal om att förvärva det Hallsbergsbaserade bolaget HauCon Sverige. HauCon är en ledande distributör av produkter inom områdena betong, armering och formsättning. Kunderna består i huvudsak av byggbolag. Företaget omsätter ca 130 MSEK med god lönsamhet. Säljare är tre privatpersoner.

HauCon är verksamma inom ett område där Ahlsell under senare år har haft som ambition att stärka sin närvaro. Att leverera produkter till byggprojekt i ett tidigt skede, dvs redan när plattan gjuts, ser vi som mycket intressant och strategiskt för Ahlsell, säger koncernchef Göran Näsholm i en kommentar.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00, e-post goran.nasholm@ahlsell.se.