2014-04-28 14:34 Ahlsell köper Aktiebolaget Rob. Holmquist

Rob. Holmquist är ett handelsbolag med etablering i Borås och Falkenberg. Bolaget säljer ett brett sortiment av VVS-produkter till i huvudsak lokala installationsbolag. Omsättningen uppgår till ca 90 MSEK. Bolaget är privatägt.

Ahlsell har sedan tidigare verksamhet i Borås och har beslutat om att etablera sig i Falkenberg. Förvärvet av Rob. Holmquist stärker därmed Ahlsells position i Borås och blir basen för Falkenbergsetableringen, säger koncernchef Göran Näsholm.