2014-01-22 15:37 Ahlsell köper Hjelmbergs AB

Hjelmbergs är ett lokalt grossistföretag med etablering i Karlshamn. Bolaget säljer ett brett sortiment av verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning, förnödenheter och stål. Omsättningen är ca 55 MSEK.

Ahlsell har sedan tidigare verksamhet i Karlshamn. Med förvärvet av Hjelmbergs stärker vi vår position och profil i regionen och det ger oss nya möjligheter att utveckla vårt erbjudande till såväl Hjelmbergs som Ahlsells kunder säger koncernchef Göran Näsholm.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00, e-post goran.nasholm@ahlsell.se.