2015-12-16 11:00 Ahlsell förvärvar rörelsen i Weldab Industricenter

Weldab Industricenter är ett lokalt industrihandelsföretag med etablering i Östersund. Sortiment omfattar verktyg, svets & slip, maskiner, personlig skyddsutrustning och förnödenheter. ”Ahlsell har sedan tidigare verksamhet i Östersund. Förvärvet av rörelsen i Weldab ger oss nya möjligheter att utveckla vårt erbjudande till i första hand kunder inom industri- och byggsektorn i regionen”, säger Ahlsells koncernchef Johan Nilsson.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Johan Nilsson, koncernchef, telefonnummer 070-553 28 29, e-post johan.nilsson@ahlsell.se.