2015-11-26 11:00 Ahlsell köper Verktygshuset i Kiruna AB

Verktygshuset i Kiruna är ett lokalt grossistföretag med etablering i Kiruna. Bolaget säljer ett brett sortiment av verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning och förnödenheter. Omsättningen är ca 50 MSEK.

Ahlsell har sedan tidigare verksamhet i Kiruna. Med förvärvet av Verktygshuset stärker vi vår position och profil i regionen och det ger oss nya möjligheter att utveckla vårt erbjudande till såväl Verktygshusets som Ahlsells kunder säger koncernchef Johan Nilsson. Verksamheten kommer drivas vidare i nuvarande lokaler och med nuvarande namn.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Johan Nilsson, koncernchef,
telefonnummer 070-553 28 29, e-post johan.nilsson@ahlsell.se.


Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om ca 22 miljarder SEK och ca 4 800 anställda.