2016-06-08 08:00 Ahlsell förvärvar Elgross’n

Ahlsell har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i grossistföretaget Elgross’n i Göteborg AB. Bolagets årsomsättning uppgår till cirka 120 MSEK.

Elgross’n, som har en stark marknadsposition i Göteborg, är specialiserat på belysning och elinstallation med etableringar i Högsbo och Marieholm. Bolaget har 33 anställda och säljer främst till lokala installationsföretag. Tillträde sker idag.

”Göteborg är en viktig tillväxtmarknad för Ahlsell och förvärvet ger oss möjlighet att ytterligare stärka vår position i regionen. Etableringen i Marieholm är särskilt intressant då vi räknar med att detta område i östra Göteborg ska bli en viktig knutpunkt när Marieholmstunneln, under Göta Älv, öppnar”, säger Johan Nilsson, koncernchef på Ahlsell.


För ytterligare information kontakta:

Johan Nilsson, koncernchef, 08-685 70 00

Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VS, El och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om cirka 23 miljarder SEK och cirka 4 800 anställda.