2016-08-01 11:45 Pressmeddelande den 1 augusti 2016Ahlsell har nu genomfört förvärvet av Prevex

Ahlsell-koncernen ingick under senare delen av juni avtal om att förvärva den specialiserade järnhandelskedjan Prevex. Tillträde har skett idag den 1 augusti, vilket innebär att förvärvet nu är genomfört.

För ytterligare information kontakta:
Johan Nilsson, koncernchef Ahlsell AB, eller Claes Seldeby, VD Ahlsell Sverige AB, 08-685 70 00

Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VS, El, Kyl, Bygg och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om cirka 23 miljarder SEK och cirka 4 800 anställda.