2016-07-15 07:00 Förvärvet av Prevex godkänns av Konkurrensverket

Pressmeddelande 2016-07-15

Ahlsell-koncernen ingick under senare delen av juni avtal om att förvärva den specialiserade järnhandelskedjan Prevex. Konkurrensverket har nu meddelat att förvärvet godkänns. Tillträde beräknas ske under augusti månad.

För ytterligare information kontakta:

Johan Nilsson, koncernchef Ahlsell AB, 08-685 70 00

Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VS, El, Kyl, Bygg och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om cirka 23 miljarder SEK och cirka 4 800 anställda.