2017-11-30 07:00 Ahlsell förvärvar distributör av infästningsteknik i Göteborg

Infästningsspecialisten Göteborg AB (Infästningsspecialisten) med en årlig omsättning om cirka 28 MSEK.

Infästningsspecialisten distribuerar byggförnödenheter till professionella kunder i Västra Götaland. Bolaget har en särskilt stark ställning inom infästningsprodukter och tillhörande verktyg som säljs till små och medelstora entreprenörer inom kundsegmenten bygg, el, montering, plåt, VVS och rivning. Företaget är privatägt och har åtta anställda.

”Infästningsspecialisten verkar i ett attraktivt produktsegment och har en stark utesäljarkår. Genom förvärvet kommer våra kunder i regionen att få ännu bättre tillgång till komponenter inom infästning.”, säger Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell AB (publ).

I samband med förvärvet kommer Infästningsspecialistens verksamhet att integreras i dotterbolaget Prevex AB. Tillträde beräknas ske i början av december och förvärvet förväntas ha en marginell positiv påverkan på koncernens resultat för 2018.

För ytterligare information kontakta:

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

 

Ahlsell AB (publ) är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med drygt 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 30 november 2017