2017-11-29 07:00 Ahlsell förvärvar sprinklerverksamheter i Sverige och Finland

Ahlsell har tecknat avtal med Doradus Capital AB om att förvärva deras sprinklerverksamheter. Den samlade omsättningen på de verksamheter som förvärvas är cirka 120 MSEK.

Doradus Capital AB äger flera verksamheter inom sprinkler och Ahlsell har beslutat att förvärva verksamheterna Enexia AB, Enexia Oy, Prepipe Construction AB och Nordic Sprinkler AB. Den geografiska fördelningen av omsättningen är 2/3 Sverige och 1/3 Finland och verksamheterna kommer att integreras i respektive geografiskt segment hos Ahlsell.

I Sverige erbjuder Nordic Spinkler AB ett komplett sortiment för sprinkleranläggningar. Prepipe Construction AB erbjuder prefabricerade sprinklersystem. Enexia AB är en distributör av rillade rörsystem. I Finland distribuerar Enexia Oy både kompletta sortiment för sprinkleranläggningar och rillade rörsystem. Kunderna återfinns främst inom rörmokeri och industri. Totalt har företagen ca 30 anställda.

”Ahlsell är idag en relativt liten spelare inom sprinklersystem och genom förvärvet stärker vi vår närvaro i en attraktiv marknad som drivs av ett ökat säkerhetstänk.”, säger Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell AB (publ).

Tillträde beräknas ske i slutet av december. Förvärvet förväntas ha en något positiv påverkan på koncernens resultat för 2018.

För ytterligare information kontakta:

Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell AB
08 685 70 00, Johan.Nilsson@ahlsell.se

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se


 

Ahlsell AB (publ) är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med drygt 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, Stockholm, 29 november 2017